Privacyverklaring

MediuM Miss Lou

Privacyverklaring

MediuM Miss Lou, gevestigd aan de Hummeloseweg 39E in Zelhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

MediuM Miss Lou
Hummeloseweg 39e

7021 KH ZELHEM

06 – 429 000 79

 

A.L.M. Groote-Linderhof is de Functionaris Gegevensbescherming van MediuM Miss Lou Mindset Academy en te bereiken via info@mediummisslou.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MediuM Miss Lou verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mediummisslou.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MediuM Miss Lou verwerkt jouw persoonsgegevens om het volgende te kunnen doen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– MediuM Miss Lou verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming
MediuM Miss Lou neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MediuM Miss Lou) tussen zit. MediuM Miss Lou gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Mollie, betalingssysteem. Voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen.

– Mail Blue, emailsysteem. Voor het versturen van emails met informatie omtrent het aangeschafte product.

– Learndash, online trainingsruimte. Voor het faciliteren van de online trainingen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 

MediuM Miss Lou bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

MediuM Miss Lou verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MediuM Miss Lou blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Koekjes, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MediuM Miss Lou gebruikt functionele, analytische en tracking koekjes. Een koekje is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MediuM Miss Lou gebruikt koekjes met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze koekjes worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we koekjes die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze koekjes en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor koekjes door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen koekjes meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Social Media
Facebook – LinkedIn – Instagram – TikTok

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door MediuM Miss Lou.

Tot slot heb je het recht om ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat MediuM Miss Lou al je gegevens moet verwijderen, mits dat niet strijdig is met de wettelijke verplichtingen van MediuM Miss Lou.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mediummisslou.com. MediuM Miss Lou zal zo snel mogelijk reageren op je verzoek.

Om er zeker van te zijn dat jij het bent die het ons vraagt, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Misschien is het dan een goed idee om er voor te zorgen dat jou persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn. Dit ter bescherming van je privacy (want daar ging het nou net om). MediuM Miss Lou zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MediuM Miss Lou neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@mediummisslou.com.

Waar wij bovenal naar streven is om jou een fijne ervaring te laten hebben met MediuM Miss Lou, haar medewerkers en de content die je tot je neemt. Vanuit positiviteit zodat je met een gerust hart op zoek kunt naar jouw allermooiste zelf.